Players

Nombre: Wai, Fan Ka
Apodo: Kawai
Origen: Hong Kong
Kawai (Wai, Fan Ka)

Team:
Machi crew