Players

Nombre: Rao, Qing-Yu
Apodo: Justsoso
Origen: China
Justsoso (Rao, Qing-Yu)