Players

Nombre: Qi-Jie, Jiang
Apodo: JQJ
Origen: Desconocido
JQJ (Qi-Jie, Jiang)