Players

Nombre: Hu, Zi-Xiang
Apodo: Jiekou
Origen: China
Jiekou (Hu, Zi-Xiang)