Players

Nombre: Ke-Xue, Zhou
Apodo: Jerry
Origen: Desconocido
Jerry (Ke-Xue, Zhou)

Team:
VICIGaming