Players

Nombre: Pigulev, Ilya
Apodo: ItsCortez
Origen: Ukraine
ItsCortez (Pigulev, Ilya)

Team:
Dragon Army