Players

Nombre: Yang, Zi-Ang
Apodo: irma
Origen: China
irma (Yang, Zi-Ang)

Team:
eStar Gaming