Players

Nombre: Yang, Zi-Ang
Apodo: Irma
Origen: China
Irma (Yang, Zi-Ang)

Team:
Triumphant Song Gaming