Players

Nombre: Zhang, Tao
Apodo: HwQ
Origen: Desconocido
HwQ (Zhang, Tao)

Team:
Rogue Warriors