Players

Nombre: Xia, Long-Yang
Apodo: Huanggai
Origen: Desconocido
Huanggai (Xia, Long-Yang)