Players

Nombre: Tran, Quang
Apodo: HanYian
Origen: Hanoi
HanYian (Tran, Quang)

Team:
Saigon Jokers