Players

Nombre: Zeng, Jun Li
Apodo: Guoguo
Origen: China
Guoguo (Zeng, Jun Li)

Team:
Oh My God