Players

Nombre: Yi-Jun, Huang
Apodo: Grim
Origen: Desconocido
Grim (Yi-Jun, Huang)

Team:
Scorpio Game