Players

Nombre: Yu, Byeong-jun
Apodo: GgooNg
Origen: Korea
GgooNg (Yu, Byeong-jun)