Players

Nombre: Xi-Jian, Yao
Apodo: Gentle
Fecha de nacimiento: 1999-03-12
Origen: China
Sexo: masculino
Gentle (Xi-Jian, Yao)

Team:
Team We (China)

Antiguos equipos:
Team We (China)