Players

Nombre: Noh, Yeong-jin
Apodo: Gamsu
Origen: South Korea
Gamsu (Noh, Yeong-jin)