Players

Nombre: Yang, Gwang Yu
Apodo: Gaeng
Fecha de nacimiento: 1994-07-29
Origen: Republic of Korea
Sexo: masculino
Gaeng (Yang, Gwang Yu)

Team:
Pentagram (Japan)

Antiguos equipos:
Pentagram (Japan)