Players

Nombre: Yi-Hao, Shih
Apodo: Fluidwind
Origen: Taiwan
Fluidwind (Yi-Hao, Shih)