Players

Nombre: Wu, Chun-Hin
Apodo: Epic
Origen: Hong Kong
Epic (Wu, Chun-Hin)

Team:
Resurgence