Players

Nombre: Chan-Chin, Liao
Apodo: Ender
Origen: Taiwan
Ender (Chan-Chin, Liao)