Players

Nombre: Tùng, Võ Thanh
Apodo: Divkid
Origen: Vietnam
Divkid (Tùng, Võ Thanh)

Team:
EVOS Esports