Players

Nombre: Shiue, Hung-wei
Apodo: DinTer
Origen: Taiwan
DinTer (Shiue, Hung-wei)