Players

Nombre: Chen, Chun-Dee
Apodo: Dee
Origen: Taiwan
Dee (Chen, Chun-Dee)