Players

Nombre: Lin-Jiang, Shi
Apodo: Deceit
Origen: China
Deceit (Lin-Jiang, Shi)