Players

Nombre: Chou, Yuan-Ching
Apodo: DanDan
Origen: Taiwan
DanDan (Chou, Yuan-Ching)