Players

Nombre: Jin-Hong, Zhang
Apodo: coffee
Origen: Desconocido
coffee (Jin-Hong, Zhang)

Team:
D7G