Players

Nombre: Wang, Jun-Jie
Apodo: Cherub
Origen: China
Cherub (Wang, Jun-Jie)

Team:
Triumphant Song Gaming