Players

Nombre: Wu, Zhenghang
Apodo: Chenxuan
Origen: Desconocido
Chenxuan (Wu, Zhenghang)

Team:
Avant Gaming