Players

Nombre: Smith, Jake
Apodo: Carbon
Origen: Australia
Carbon (Smith, Jake)

Team:
Denial eSports