Players

Nombre: Chuang, Ying Shun
Apodo: Caipi
Origen: Desconocido
Caipi (Chuang, Ying Shun)