Players

Nombre: Yi-Tong , Xiang
Apodo: bless
Origen: China
bless (Yi-Tong , Xiang)

Team:
Dominus Esports