Players

Nombre: Zhi-Peng, Jiang
Apodo: beishang
Fecha de nacimiento: 2000-10-15
Origen: China
Sexo: masculino
beishang (Zhi-Peng, Jiang)

Team:
Team We (China)

Antiguos equipos:
Team We (China)