Players

Nombre: Wang, Liu Yi
Apodo: Baolan
Fecha de nacimiento: 1998-06-16
Origen: China
Sexo: masculino
Baolan (Wang, Liu Yi)

Team:
Invictus Gaming

Antiguos equipos:
Invictus Gaming