Players

Nombre: Wang, Yi
Apodo: Banks
Origen: China
Banks (Wang, Yi)

Team:
Suning-S