Players

Nombre: Guo, Yu Tong
Apodo: Banana
Origen: China
Banana (Guo, Yu Tong)