Players

Nombre: Yi-Chen, Hao
Apodo: Bafang
Origen: China
Bafang (Yi-Chen, Hao)

Team:
OHMYDREAM