Players

Nombre: Yi-Xiang, Zhou
Apodo: Assqssin
Origen: China
Assqssin (Yi-Xiang, Zhou)

Team:
Legend Esport Gaming