Players

Nombre: Wang, Zijun
Apodo: Alone
Origen: China
Alone (Wang, Zijun)