Players

Nombre: Wen-Xiang, Zhu
Apodo: 7WO
Origen: Desconocido
7WO (Wen-Xiang, Zhu)