Players

Nombre: Kuang, Jian-Kai
Apodo: 725
Origen: China
725 (Kuang, Jian-Kai)

Team:
D7G