Players

Nombre: Huang, Jin Long
Apodo: 2188
Origen: Desconocido
2188 (Huang, Jin Long)

Team:
Dragon Gate Team