Players

Nombre: Li, Xiang
Apodo: 1024
Origen: China
1024 (Li, Xiang)